Notarisaruba.com is onderdeel van Notariskantoor Yarzagaray & Partners.

Wij streven ernaar de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen te stellen. Helaas kunnen we niet garanderen dat er geen onjuistheden en/of onvolledigheden kunnen voorkomen. Bezoekers zijn vrij de informatie naar eigen inzicht te interpreteren voor geheel eigen rekening en risico. Voor een gedegen advies is het aan te raden een persoonlijke offerte aan te vragen. Aan eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in deze website kunnen geen rechten worden ontleend c.q. de notaris aansprakelijk worden gesteld. Bemerkt u ergens een onjuistheid c.q. onvolledigheid? We zouden het waarderen als u ons meldt.

U kunt mailen naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Tevens behouden wij het recht om zonder opgaaf van reden of vooraf te melden, alle informatie op de site te veranderen of te verwijderen. Het is dus aan te raden om deze website herhaaldelijk te bezoeken. Alle informatie, tekst en afbeelding van notarisaruba.com zijn eigendom van Notariskantoor Yarzagaray & Partners zoals wettelijk is vastgelegd. Niets van deze site mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden gebruikt.